Hidroelektrik
Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler.
Hidroelektrik

Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal yada borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Rüzgar
Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir.
Rüzgar

Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir.

Güneş
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir.
Güneş

Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Pusula Enerji!

Yaşamak var olmak demekse, var olmak için ihtiyacımız olan temel şey enerjidir. Elektrik, enerjinin çağdaş formudur. İncecik bir telden iletilebilmesi, yüksek verimde kullanılabilmesi onu eşsiz ve kullanışlı kılar. Küreselleşen dünyada elektrik üretimi gelişmişliğin temel bir ölçüsü ise, ne yazık ki Türkiye bu konuda dünya ortalamasının çok altında yer almaktadır. Kendi suyu, rüzgarı ve diğer doğal kaynakları boşa giderken, elektrik üretmek için kullandığı kaynakların %70‘ ini ülke dışından sağlamaktadır.

PUSULA ENERJİ, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak kendi doğal kaynaklarımızı kullanarak, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada[...]

Detaylı Bilgi..
“Pusula,
enerjiye yön verir..”
Pusula Enerji, Twitter Hesabı

Proje Geliştirme

Ön İnceleme (İstikşaf) Raporu Hazırlanması, Fizibilite Raporu Hazırlanması, Hali Hazır Harita Yapılması, Tesislere AGİ’ nin Kurulması ve İşletilmesi, Hidrolojik, Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler..

Detaylı Bilgi

İhale ve Finans

EMT Pazar Araştırmaları ve Yüklenici Portföyü Hazırlanması ve Raporlanması, Kredi Dokümanının Hazırlanması, Kredi Görüşmelerinin Yürütülmesi..

Detaylı Bilgi

Lisans İşlemleri

Lisans Başvurusu ve Başvuru Dosyalarının Hazırlanması ve Takibi, ÇED Raporu Hazırlanması ve Takibi, Teşvik Belgesinin Hazırlanması Hazine Müsteşarlığına Sunulması..

Detaylı Bilgi

Uygulama Süreci

İnşaat ve Ekipman Montajı Kontrolörlük Hizmetleri, Tesis ve Ekipmanların İnşaat ve İşletme Süresince Sigortalanması, Geçici Kabulün Yapılması ve Tesisin İşletmeye Alınması..

Detaylı Bilgi